ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ                19:30
ΤΡΙΤΗ                       09:30
ΤΕΤΑΡΤΗ                19:30 
ΠΕΜΠΤΗ                 09:30

ΣΑΒΒΑΤΟ                10:00

               BLOOM FROM WITHIN (75´ class)

              

ΤΡΙΤΗ                      18:45
ΠΕΜΠΤΗ                 18:45

         AERIAL YIN SOMATICS                                                     

    AERIAL YOGA      

ΤΡΙΤΗ                       20:00
ΠΕΜΠΤΗ                  20:00

    MOBILITY STRENGTHENING

ΤΡΙΤΗ                       17:30
ΠΕΜΠΤΗ                  17:30

   AERIAL DANCE FOR KIDS 8-12 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           18:30

   MEDITATION SOUND HEALING

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ           20:00

   AERIAL YOGA FOR KIDS 4-8

ΣΑΒΒΑΤΟ                 11:00