ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ              18:00 & 19:30
ΤΡΙΤΗ                     10:00
ΤΕΤΑΡΤΗ               18:00 & 19:30 
ΠΕΜΠΤΗ                10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         19:30

               BLOOM FROM WITHIN (75´ class)

              

ΤΡΙΤΗ                     19:00
ΠΕΜΠΤΗ                19:00

         YIN YOGA 

ΔΕΥΤΕΡΑ               10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          10:00

           AERIAL PILATES

     AERIAL YOGA      

ΤΡΙΤΗ                      20:00
ΠΕΜΠΤΗ                 20:00

ΣΑΒΒΑΤΟ                10:00

     PILATES MAT

ΤΡΙΤΗ                       18:00
ΠΕΜΠΤΗ                  18:00

     AERIAL YOGA FOR KIDS

  ΣΑΒΒΑΤΟ               11:15 &
                                   12:30