ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ              10:00 
ΤΕΤΑΡΤΗ              10:00

            BODY STRENGHTENING  (Evi)

ΔΕΥΤΕΡΑ               19:00   
ΤΕΤΑΡΤΗ               19:00
ΣΑΒΒΑΤΟ               10:00

               BLOOM FROM WITHIN (75´ class)

               (Evangelia)

ΤΡΙΤΗ                      18:45
ΠΕΜΠΤΗ                 18:45

         YIN YOGA (Evi)

ΤΡΙΤΗ                       17:30
ΠΕΜΠΤΗ                  17:30

          CARDIO WORKOUT (Evangelia)

     AERIAL YOGA (Evi)         

ΤΡΙΤΗ                        20:00
ΠΕΜΠΤΗ                   20:00