ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ              10:00 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         10:00

            MOBILITY STRENGTHENING CLASS

ΔΕΥΤΕΡΑ              19:30   
ΤΡΙΤΗ                     08:30
ΤΕΤΑΡΤΗ               19:30             
ΠΕΜΠΤΗ                08:30
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         19:30

               BLOOM FROM WITHIN (75´ class)

              

ΤΡΙΤΗ                     18:30
ΠΕΜΠΤΗ                18:30

         YIN YOGA 

ΔΕΥΤΕΡΑ               18:00
ΤΡΙΤΗ                      10:00
ΤΕΤΑΡΤΗ                18:00

ΠΕΜΠΤΗ                 10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ          18:00

           PILATES EQUIPMENT

     AERIAL YOGA      

ΤΡΙΤΗ                      20:00
ΤΕΤΑΡΤΗ                10:00
ΠΕΜΠΤΗ                 20:00

     PILATES MAT

ΤΡΙΤΗ                       17:00
ΠΕΜΠΤΗ                  17:00

     AERIAL YOGA FOR KIDS

  ΣΑΒΒΑΤΟ               10:00
                                   11:30