ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ              18:00 & 19:30
ΤΡΙΤΗ                     10:00
ΤΕΤΑΡΤΗ               18:00 & 19:30 
ΠΕΜΠΤΗ                10:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ         19:30

               BLOOM FROM WITHIN (75´ class)

              

ΤΡΙΤΗ                     18:00
ΠΕΜΠΤΗ                18:00

         YIN YOGA 

     AERIAL YOGA      

ΤΡΙΤΗ                      20:15
ΠΕΜΠΤΗ                 20:15

    MOBILITY STRENGTHENING

ΤΡΙΤΗ                      19:00
ΠΕΜΠΤΗ                 19:00

     AERIAL YOGA FOR KIDS

  ΣΑΒΒΑΤΟ               10:00 &
                                   11:15